skip to Main Content

Over het LCG

De sterke toename van het aantal Corona-patiënten die moeten worden behandeld in ziekenhuizen betekent ook een sterke toename in de vraag naar geneesmiddelen. Daarom is in opdracht van het ministerie van VWS een centrale coördinatiestructuur opgezet onder de noemer Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG).

De belangrijkste taken van het LCG zijn het vaststellen van een lijst van Corona gerelateerde geneesmiddelen; het monitoren van voorraden; het eventueel centraal inkopen van grondstoffen en geneesmiddelen; het coördineren van doorgeleverde bereiding van geneesmiddelen en grondstoffen; en het fungeren als centraal contactpunt voor het bestaande Meldpunt Geneesmiddelentekorten en het ministerie van VWS.

De coördinatie gaat over alle geneesmiddelen die te maken hebben met de behandeling van Corona-patiënten, dus ook geneesmiddelen die nodig zijn op de intensive care.

Contact met het LCG

Vragen van de media: s.sluiter@nvza.nl

Onderwerp suggesties voor deze nieuwsbrief: LCG-nieuwsbrief@nvza.nl

Alle andere vragen via: covid-19@nvza.nl

Back To Top