skip to Main Content
Propofol-besparend Beleid Niet Langer Noodzakelijk

Propofol-besparend beleid niet langer noodzakelijk

Gedurende het hoogtepunt van de coronacrisis dreigde op een bepaald
moment een acuut tekort aan propofol. Om dat tekort te voorkomen heeft
het LCG op 23 april een propofol-sparend beleid geadviseerd. Door de
recente afname van het aantal beademde COVID-19 patiënten en het
gereduceerde verbruik van propofol is een acuut tekort gelukkig voorkomen.

Op basis van de huidige stand van zaken wordt op middellange termijn
geen tekort verwacht. Omdat een eventuele opleving van het aantal
patiënten niet kan worden uitgesloten blijft waakzaamheid geboden. Vanuit
het LCG wordt het advies gegeven om over te gaan tot normalisatie van het
“propofol-beleid”. Het LCG blijft de beschikbaarheid van propofol
nauwlettend volgen.

Lees dit en meer in de nieuwsbrief van het LCG van dinsdag 26 mei (pdf)

Back To Top